Presentació

21 julio, 2016

L’Ajuntament d’Almussafes ha iniciat un procés per a l’elaboració del Pla Director, instrument de planificació que permetrà al municipi dirigir projectes i actuacions promogudes cap a un o més resultats esperats, així com alinear les polítiques locals amb les polítiques a nivell regional, nacional i europeu .
El Pla Director d’Almussafes és una resposta directa del municipi davant la crisi econòmica i financera que ha posat de manifest les debilitats estructurals de l’economia regional i ha generat un ràpid deteriorament de l’entorn econòmic, social i mediambiental. En definitiva, representa la principal guia per al desenvolupament del municipi durant els propers anys.
El Pla Director s’integra en les diferents planificacions sectorials del municipi, pretenent potenciar aquelles actuacions que promoguin un entorn sostenible i competitiu, per contribuir a un desenvolupament econòmic que garanteixi unes bones condicions socials i ambientals.