Objectius

21 julio, 2016

OBJECTIU PRINCIPAL
Dotar Almussafes d’un pla d’accions que permeti al municipi donar resposta als reptes socials, econòmics, urbans i ambientals del territori, així com, activar i dinamitzar projectes utilitzant la innovació com a eina d’especialització i desenvolupament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Identificar les claus per a l’alineament de l’estratègia local amb altres polítiques o mesures supralocals com l’Agenda Territorial Europea o amb l’estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3) de la Comunitat Valenciana.
• Reactivar l’economia urbana prestant especial atenció a les fortaleses del teixit empresarial i del mercat de treball local.
• Adaptar la planificació de ciutat a les noves demandes socials fomentant la convivència i integració i acompanyat aquests de processos de participació ciutadana.
• Afavorir l’adhesió de l’organització de l’Ajuntament Almussafes a un nou entorn de treball col·laboratiu i innovador.

OBJECTIUS TRANSVERSALS
• Reforçar els processos locals de participació ciutadana en la identificació, planificació, control i seguiment del desenvolupament urbà i especialització econòmica d’Almussafes.
• Conformar un equip multisectorial d’innovació i projecció d’Almussafes, capacitat en enllaçar la recerca i la innovació com a fonament de desenvolupament local.