EIX C

26 julio, 2016

Aquest eix busca dirigir esforços cap a la construcció d’una estructura econòmica municipal sostenible i a escala, capaç de promoure la cohesió econòmica, social i territorial. Sota aquest eix es busca fomentar l’emprenedoria social a diverses activitats econòmiques i innovar sobre els actius propis del territori; reforçar la competitivitat i especialització territorial de la indústria i millorar els espais productius de la ciutat; així com maximitzar el potencial social a través de l’especialització i formació inclusiva per generar oportunitats d’inserció laboral a les persones i major especialització a les empreses.
Les línies d’actuació associades a aquest eix són les següents:

C.1 CREIXEMENT ECONÒMIC I INNOVACIÓ
C.2 OCUPACIÓ I COMPETITIVITAT