EIX B

26 julio, 2016

Aquest eix es basa en maximitzar el benestar social de la població garantint actuacions d’intervenció integrada a les necessitats concretes i més immediates de la població Almussafense; vetllant així amb el bon desenvolupament de la ciutat i preservació de l’entorn natural. L’objectiu és garantir el creixement integrador de la ciutat al Impulsar la cohesió social, garantir l’accés i les oportunitats per igual a tots els ciutadans, i contribuir al desenvolupament urbà i preservació mediambiental del municipi buscant contribuir a l’increment de la qualitat de vida del ciutadà .
Les línies d’actuació associades a aquest eix són les següents:

B.1 CONSERVACIÓ I REGENERACIÓ DEL PAISATGE URBÀ I MEDI AMBIENTAL
B.2 ORGANITZACIÓ SOCIAL I COOPERATIVA
B.3 ESPECIALITZACIÓ I APRENENTATGE