Identificació incial de reptes

21 julio, 2016

Durant el procés d’elaboració del Pla Director, des de l’Ajuntament s’han identificant els principals problemes i reptes a abordar el municipi per assegurar un desenvolupament a llarg termini. Així mateix, per tal d’identificar tant les debilitats i amenaces que planen sobre el municipi, com les fortaleses i oportunitats que poden ser aprofitades, s’ha procedit a realitzar una anàlisi integrat de l’àrea urbana.
Els reptes que de manera preliminar s’han identificat són:


• Suport a la inversió innovadora per a la regeneració dels espais productius d’Almussafes.
• Regenerar els espais d’oportunitat de la ciutat per millorar els sistemes urbans i integració de les zones (urbana-industrial-agrícola) que compon Almussafes.
• Procurar la protecció de l’entorn paisatgístic i els seus elements naturals com a recurs econòmic i social.
• Fomentar noves formes de responsabilització i participació ciutadana.
• Optimitzar la interacció entre associacions i Ajuntament per a la generació d’iniciatives conjuntes que ajudin al desenvolupament integrat de la ciutat.
• Maximitzar el benestar social de la població i el sentiment de pertinença a la comunitat: salut i oci, identitat cultural.
• Apostar per la regeneració de la capacitat econòmica local i suport a les iniciatives comercials.
• Reforçar el teixit empresarial i millor qualificació professional.
• Estimular la creació d’un teixit col·laboratiu entre Empresa- Societat -Municipi.
• Afavorir la generació d’espais de suport i promoció econòmica al voltant del desenvolupament del mercat local i actiu social.
• Apostar pel desenvolupament innovador d’actius estratègics del territori per al desenvolupament de productes de valor afegit.
• Donar suport a un entorn innovador estable i de gestió avançada que faciliti el creixement del teixit productiu.