PLA DIRECTOR ALMUSSAFES

EIXOS ESTRATÈGICS

Un vegada identificats aquells reptes més significatius d'Almussafes, i alineats els projectes i actuacions promoguts per l'Ajuntament amb les polítiques a nivell regional, nacional i europeu; s'ha procedit a establir eixos o àrees d'acció del Pla. L'objectiu d'aquests eixos és agrupar, dirigir i coordinar els projectes i actuacions promogudes per l'Ajuntament per assolir de forma intel·ligent, sostenible i integrada el creixement econòmic, social i urbà del municipi. Aquests eixos són:

EIX ESTRATÈGIC A

CIUTADANIA

EIX ESTRATÈGIC B

ORGANITZACIÓ INTERNA

EIX ESTRATÈGIC C

EMPRESA